Maidineacha Caife


coffee-morning-breakfast-croissantIs anseo a bhfaighfidh tú eolas maidir leis na maidineacha caife dá bhfuil ar siúl timpeall Chontae Bhaile Átha Cliath. Déantar gach iarracht na sonraí a choimeád suas-chun-dáta, ach más rud é go bhfuil botún déanta againn, abair linn!

(Here you will find information about coffee mornings around Dublin where you can practise your Irish. We try to keep the information up-to-date, but if there are any changes, you can let us know.)

           Maidineacha Caife (Coffee Mornings)

                     “Is éasca dul ar ais go dtí an Ghaeilge ag na háiteanna seo a leanas!”

                                 “Get back into the Irish at the following locations – it’s easy!”

               Maidineacha Caife – Seachtanúil ach amháin a bhfuil a mhalairt luaite

       Coffee Mornings as Gaeilge – Weekly unless otherwise stated

          Eolas le fáil ar (information from): https://nasclegaeilge.org/ agus http://maidineacha-caife.weebly.com/

Dé Domhnaigh: 11.00rn. Tillies Caifé, Bóthar San Gabriel, Cluain Tarbh, BÁC 3

Dé Domhnaigh: 10.30rn. “Coffee Dock”, Séipéal Naomh Bríd, Sráidbhaile Chábán tSíle, Co. Atha Cliath

Dé Domhnaigh: 12.00 nóin. Club Ghaeil na Life, Club CLG, Baile Thormaid, BÁC 10

Dé Domhnaigh: 9.45rn. Siopa Caifé Molloy’s, 14 Br. Uí Choinn, Bré Chulann

Dé Luain: 11.00rn. Ionad Acmhainní Pobail Sheantrabh, Cúirt Domville, Seantrabh, BÁC 9

Dé Luain: 11.00rn. An Teach Bán, 1 Bóthar Sruthán na Sailí, Ráth Fearnáin, BÁC 14

Dé Luain: 10.30rn. “Dundrum House”, Príomhshráid, Dún Droma, BÁC 14

Dé Luain: 10.30rn. Ionad Pharóiste, Séipéal Naomh Breandáin, An Chúlóg, BÁC 5

Dé Luain: 10.30rn. ‘Morning Glory’ coffee shop, Eaglas an Spiorad Naofa, Na Glaschnoic, BÁC 12

Dé Máirt: 11.00rn. dlr Lexicon, Ardán Haigh, Páirc Moran, Dún Laoghaire, Co. Átha Cliath

Dé Máirt: 11.00rn. Insomnia, 181 Br. Bhinn Éadair, Cill Easra, BÁC 3 (Déan seiceáil le Seán 0872351825)

Dé Máirt: 10.45rn. “The Green Land “ Café, 6 Marglann Marino, Fionnradharc, BÁC 3

Dé Máirt: 12.00nóin. Ollie’s Place, 16 An tSráid Nua, Na Sceirí, Fine Gall, Co. Átha Cliath

Dé Máirt: 11.30rn. Ionad Paróiste, Eaglais Naomh Bríde, Cill Easra, BÁC 5

Dé Máirt: 11.00rn. “Coffee Dock”, SPAR (an ‘Triantán’) Raghnallach, BÁC 6

Dé Ceadaoin: 10.30rn/11.00rn. An Bhutrach, Coláiste na Trínóide, BÁC 2

Dé Céadaoin: 10.30rn. ‘Seomra Tae’, An tSráid Mhór, Mullach Íde, Fine Gall, Co. Átha Cliath

Dé Céadaoin: 10.30rn. River Café, Ionad Siopadóireachta Rath Eanaigh, Rath Eanaigh, BÁC 5 (ach amháin an dara Céadaoin den mhí)

(Dé Céadaoin: 10.30rn. Halla Cara, Céide na Naomhuile, Rath Eanaigh, BÁC 5 (an dara Céadaoin den mhí))

Dé Céadaoin: 10.30rn. Ionad Paróiste, Bóthar Leamhcáin, Leamhcán, Contae Átha Cliath

Dé Céadaoin: 11.00rn. Costa Coffee. Lárionad Sráidbhaile Fhionnghlaise, Fionnghlas, BÁC 11

Dé Céadaoin: 11.00 rn. Terenure Inn, 94-96 Bóthar Thír an Iúir Thuaidh, BÁC 6W

Dé Céadaoin: 11.30rn. Insomnia, 10 Bóthar an Chuain, Binn Éadair, Fine Gall, BÁC

Dé Céadaoin: 11.00rn. Bialann An Clós, DIT, Gráinseach Ghormáin, Íochtarach, BÁC 7

Dé Ceadaoin: 12.15in. La Boulangerie Café Rialto, An Cuarbhóthar Theas, Rialto, BÁC 8

Déardaoin: 1.30in. Ionad Pobail Seán O’Casey, Bóthar Naomh Muire, An Port Thoir, BÁC Cliath 3

Déardaoin: 10.30rn. Ionad ‘Le Chéile’ Pobail, Domhnach Cearna, BÁC 5

Déardaoin: 10.30rn. Ionad Paróiste Naomh Antaine, Cluain Tarbh, BÁC 3

Déardaoin: 3.30in. Perkulicious, 27 An tSráid Mhór, Rath Eanaigh, BÁC 5

Déardaoin: 11.00rn. One Café, Ionad Barbecue, Seanchill, Co. Átha Cliath

Déardaoin: 11.00rn. Caifé, Músaem na bPiarsach, Bóthar na Gráinsí, Ráth Fearnáin, Co. Átha Cliath

Dé hAoine: 11.00rn. Deochlann Brian Boru, 5 Bóthar an Radhairc, Glas Naíon, BÁC 9

Dé hAoine: 1.00in. Connolly Books, Sráid Essex, Barra an Teampaill, BÁC 2

Dé hAoine: 11.00rn. Caffe Noto, 79 Sráid San Tomás, Baile Átha Cliath 8

Dé hAoine: 11.00rn. RICCY”S Youth Café, 15 Br. Baile Gaelach, BÁC 4

Dé Sathairn: 10.30rn. Kay’s Kitchen, Ionad Siopadóireachta Dhomhnach Míde, BÁC 13

Dé Sathairn: 2.00in. An Parlús, Óstán North Star, 1 Sráid Amiens, BÁC 1

Dé Sathairn: 11.30in. Insomnia @ Penneys, Ionad Siopadóireachta na Pavillions, An tSráid Mhór, Sord Cholmcille, Co. Átha Cliath

Dé Sathairn: 2.00rn. Cates Café, Sráidbhaile Dhomhnach Bat, Fine Gall, Co. Átha Cliath

Dé Sathairn: 12.00n. Café Molly’s, 17 Sráid an Drochid, Baile Brigín, Co. Átha Cliath

Dé Sathairn: 11.00in. Costa Caife, Ionad Siopadóireachta an Taoibh Thuaidh, Bóthar Oscar Traynor, BÁC 13

40 SAN IOMLÁN

Bricfeasta le Gaeilge

Dé Ceadaoin: 9.45rn-12.00 nóin, “Third Space”, An Chearnóg, Margadh na Feirme, BÁC 7

Lóin le Gaeilge

Dé Luain: 1.00 in. Óstán Buswells, Sráid Theach Laighean, BÁC 2

Déardaoin: 1.00 in. Bialann “Chez Max” (in aice geata Chaisleán BhÁC), Sráid an Dáma, BÁC 2

 

Nóta: Tá tú freagrach as do shabháilteacht féin.

Déanann Nasc le Gaeilge gach iarracht chun na sonraí atá thuasluaite a choimeád cothrom le dáta. Ach, sa chás nach bhfuil an t-eolas ceart againn, cuir fios ar sean@nasclegaeilge.org

Nasc le Gaeilge makes every effort to ensure the above details are kept up to date. However, if we do not have the latest information, please send an e-mail to sean@nasclegaeilge.org.

Nuashonraithe 29 Deiradh Fómhair 2018

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s